KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NIN TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA YARDIM SAĞLANMASINA YÖNELİK RESMİ GAZETE YAZISI

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA YARDIM SAĞLANMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımı için Bakanlıkça yapılacak ayni, nakdi ve teknik yardımların usul ve esaslarını belirlemektir. Dayanak Daha fazla okuyunKÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NIN TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA YARDIM SAĞLANMASINA YÖNELİK RESMİ GAZETE YAZISI[…]

TOKİ’DEN RESTORASYON KREDİ DESTEĞİ

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanması ve Katkı Payı” başlıklı 12. maddesine eklenen “2985 sayılı Toplu Konut Kanunu uyarınca verilecek kredilerin en az %10’u tescilli taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı ve restorasyonu işlemlerine ilişkin başvurularda kullandırılır. Bu kapsamdaki öncelikli projeler Bakanlık ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca müştereken Daha fazla okuyunTOKİ’DEN RESTORASYON KREDİ DESTEĞİ[…]